13aug2018
11jan2019
Nedre Nybovägen 3 Lgh 1001

Pris 0 kr

Mora Folkhögskola erbjuder en distanskurs i Permakulturdesign, med tre obligatoriska träffar à 3 till 5 heldagar i Skattungbyn och Stjärnsund. Kursen vänder sig till dig som har intresse för sambandet människa – natur och gärna vill lära dig tekniker för att designa odling, boende och övriga aspekter som rör livet, efter naturens egna principer.

Permakultur strävar efter att skapa resurseffektiva system och kursen förmedlar grunderna i hur du kan gå tillväga. Kursen går 50 %} på distans under höstterminen. Permakultur är ett designverktyg för hållbara livsstilar och livsmiljöer. Begreppet som myntades av australiensarna Bill Mollison och David Holmgren på 70- talet står för PERMAnent (permanent) agriCULTURE (jordbruk). Numera har begreppet utvidgats till att också betyda ”permanent culture” och sammanlänkar olika vetenskapliga discipliner samt yrkesområden som ekologi, geografi, jordbruk, arkitektur, byggteknik, markanläggning osv i ett helhetsbegrepp som placerar människan i ett kretslopp i samklang med naturen. Människan strävar efter att bli en del av naturen och en resursproducent, istället för en ren förbrukare av resurser. Permakultur värnar om jordens alla komplexa ekosystem, människans livskvalité samt en rättvis fördelning av resurser ses som grundstenar.

Denna kurs går igenom permakulturens teori och filosofi, med fokus på dess praktiska appliceringsområden och ger en certifiering i permakulturdesign. För att du ska kunna få det mesta av denna kurs bör du Kunna svenska flytande muntligt o skriftligt Ha grundläggande kunskaper i engelska (då delar av kurslitteraturen är på engelska) Ha god förmåga och möjlighet att jobba och studera självständigt och i grupp Ha tillgång till dator och internet.

Syftet med kursen är att ge en förståelse av permakulturdesign och dess redskap, samt hur de kan tillämpas i verkligheten. Mål Efter kursen ska deltagarna kunna använda permakultur som verktyg för att utveckla hållbara livsstilar och livsmiljöer. Upplägg Kursen kommer att omfatta tre träffar under perioden augusti 2018 till januari 2019. Kursen kommer totalt att omfatta 96 undervisningstimmar. Max. antal deltagare: 22

Under hela kursens gång kommer deltagarna arbeta med en designuppgift som redovisas vid sista kursträffen. Arbetet genomförs i grupp. Det är viktigt att tänka på att det även kommer att krävas resor mellan träffarna för att jobba med designprojekten. Mellan träffarna kommer kursdeltagarna att arbeta med sina projektarbeten, få läsuppgifter och genomföra individuella fördjupningsuppgifter som tillsammans täcker kursens omfattning (50%). För att få godkänd på kursen krävs: Närvaro på alla tre kursträffar, ett genomfört designarbete, inlämnade fördjupningsuppgifter, deltagande vid diskussionsträffarna.

Ansökan: http://www.morafolkhogskola.se/default.asp?PageID=820

Nedre Nybovägen 3 Lgh 1001

Mora Folkhögskola / +46733622509

Tillbaka..