07mar2020
31maj2020
Formalinfabriken, Sickla, Gula Villan Subtopia, Alby, Bee Urban Evolution Lab

Pris 6.500 kr

Till alla er som inte fick plats på den första PDC kursen vi erbjöd, här kommer nu en ny chans! Dessa fantastiska lärare är inbokade: 

Huvudlärare är Maria Svennbeck, diplomerad permakulturdesigner och urban odlare. Gästlärare är Annevi Sjöberg (från Permakultur Stjärnsund), Pella Thiel (från Omställningsnätverket och WWF’s miljöhjälte 2019), Varis Bokalders (ekoarkitekt och författare), Sanya Falkenstrand (lärare och urban självhushållare), Pim Bendt (urbanekolog & föreläsare), Dante Hellström (Boodla & Stockholms universitet) och Ylva Arvidsson (författare till boken Permakultur! framtiden i din trädgård).

Vi kommer att hålla kursen på Formalinfabriken i Sickla (nära Nackareservatet), på Gula Villan (ett CSA jordbruk) i Alby och på Bee Urban Evolution Lab på Östermalm, en takodling med växthus och grönsaksodlingar.

Datum: 7-8-mars, 28-29 mars, 18-19 april, 9-10 maj, 30-31 maj, 2020

För anmälning och frågor: m.svennbeck@gmail.com, www.holisticgardening.se

Hur ska vi kunna tillgodose alla våra behov utan att tära på jordens resurser och också se till att dessa resurser fördelas rättvist mellan oss människor? Hur planerar och skapar vi ett samhälle som är rikt och rättvist och samtidigt reparerar och återuppbygger naturens ekosystem? Permakultur erbjuder oss kunskap, inspiration och verktyg för att göra detta. Konceptet bygger på konkreta designverktyg som är praktiska och lösningsorienterade och har som mål att skapa resurseffektiva och hållbara system för bland annat boende, energi- och matförsörjning där också människors hälsa och välbefinnande står i fokus.

På den här certifieringskursen (PDC) får du lära dig permakulturens grundläggande begrepp med fokus på dess praktiska appliceringsområden och vi varvar föreläsningar med praktiskt arbete, diskussioner, studiebesök och grupparbeten. Under kursens gång kommer deltagarna arbeta med en designuppgift som redovisas vid sista kursträffen.

Efter genomförd designuppgift utdelas ett internationellt erkänt certifikat i permakulturdesign, ett s.k. Permaculture Design Certificate. Några av de ämnen vi kommer att gå igenom under kursens gång är permakulturens historia, etik & designprocess, jordbiologi, näringsämnenas kretslopp, makro- och mikroklimat, småskalig urban odling & självförsörjning, komposteringsmetoder, vatten- och avfallshantering, träd & skogsbruk, skogsträdgårdar, hållbart byggande och boende, biodling, ekosystemfunktioner, inre omställning och lokal resiliens.

Huvudlärare är Maria Svennbeck, diplomerad permakulturdesigner och urban odlare. Gästlärare är Annevi Sjöberg (från Permakultur Stjärnsund), Pella Thiel (från Omställningsnätverket och WWF’s miljöhjälte 2019), Varis Bokalders (ekoarkitekt och författare), Sanya Falkenstrand (lärare och urban självhushållare), Ylva Arvidsson (författare till boken Permakultur! framtiden i din trädgård), Dante Hellström (Boodla) och Pim Bendt (urbanekolog & föreläsare).

Plats: Formalinfabriken, Sickla, Gula Villan, Subtopia i Alby och Bee Urban Evolution Lab, en takodling på Östermalm med växthus och inomhus- och utomhusodlingar. Anmälningar och information: m.svennbeck@gmail.com

Formalinfabriken, Sickla, Gula Villan Subtopia, Alby, Bee Urban Evolution Lab

Maria Svennbeck

Tillbaka..