20mar2015
20mar2016
puttmyra

På den här kursen lär du dig allt som behövs för att kunna etablera en egen skogsträdgård eller vidareutveckla en befintlig, samt att sköta den för att få ut en hög och varierad skörd av fleråriga grönsaker, frukt, bär och nötter.

På den här kursen lär du dig allt som behövs för att kunna etablera en egen skogsträdgård eller vidareutveckla en befintlig, samt att sköta den för att få ut en hög och varierad skörd av fleråriga grönsaker, frukt, bär och nötter.

Skogsträdgårdar är en av de mest hållbara odlingsteknikerna för vårt svenska klimat. Denna kurs varvar teori och praktik för att du ska kunna arbeta med en egen (stor eller liten) skogsträdgård under kursens gång. De teoretiska delarna på kursen inkluderar växtkunskap med fokus på härdiga växter, design, anläggande och skötsel av skogsträdgårdar samt teori kring platsval, mikroklimat, jordbiologi och ekosystemförståelse. De praktiska momenten inkluderar platsobservation och jordanalys, de viktigaste förökningsteknikerna, markberedning, plantering och beskärning. Som en del av kursen kommer deltagarna även att anlägga en egen lund i Puttmyra skogsträdgård på ca. 200 kvm.

Omfattning och tider: Kursen omfattar fyra träffar i Stjärnsund under perioden april 2015 till mars 2016 med sammanlagt 72 undervisningstimmar. Kursträffarna planeras börja kl 15.30 på fredagar och sluta kl 17 på söndagar.

Tillbaka..