EuPN, det Europeiska permakulturnätverket, finns för att gynna etablering och tillväxt av permakulturorganisationer runt om i Europa, och att gynna utbyte och gemensamma projekt och standarder för bl.a. permakulturutbildning och ledarskap inom permakultur. Nätverkets arbete består dels av online-möten mellan representanter för de olika permakulturorganisationerna i Europa, dels av arbete i arbetsgrupper (också mestadels online), som välkomnar både representanter och andra permakulturister som vill engagera sig. Mer finns att läsa på nätverkets hemsida.