EuPN 

 Europeiska Permakulturnätverket

Det har funnits många olika samarbeten kring Permakulturen i Europa de senaste decennierna, som oftast bildats vid Europeiska Permakultur Samlingarna (EUPC) som är vartannat år. (Men blev utbyte 2020 inställt på grund av Corona) Den senaste av dem, som bildades vid EUPC i Italien 2016, är EuPN, det Europeiska permakulturnätverket.

EuPN  finns för att gynna etablering och tillväxt av permakulturorganisationer runt om i Europa, och att gynna gemensamma projekt och utbyte t.ex. av standarder för bl.a. permakulturutbildning, digitala verktyg och ledarskap inom permakultur.

 Nätverkets arbete består dels av online-möten mellan representanter för de olika permakulturorganisationerna i Europa, dels av arbete i olika arbetsgrupper (också mestadels online). Percis som Peramkulturföreningens arbetsgruper, så är EuPNs arbetsgrupper öppna både för representanter och andra permakulturister som vill engagera sig. Är du är intresserad av att engagera dig? Hör av dig till Hans på hans@permakultur.se

Vill du engagera dig?

Jag berättar gärna mer.
Hör av dig till mig!

/Hans