ECOLISE, det europeiska nätverket för samhällsledda initiativ om klimatförändringar och hållbarhet, erkänner de oöverträffade ekologiska, sociala, ekonomiska och politiska hoten mot ett värdigt liv på planeten jorden.

 

Dessa hot har provocerats av århundraden av pågående utvinnings- och exploaterande institutionella system och praxis, ett strukturellt beroende av obegränsad ekonomisk tillväxt och en obegränsad spridning av ohållbar livsstil.

Samtidigt ser ECOLISE hopp i den rika sömmen av lösningar som kontinuerligt utvecklas av samhällsledda initiativ över hela Europa och världen, inklusive de som omfattar inre tillväxt, inkluderande tillvägagångssätt för samarbete och styrning av allmänhet och förvaltning av ekosystem. 

 

Dessutom är ECOLISE inspirerad och motiverad av det växande intresset för dessa livsbekräftande tillvägagångssätt.


I detta sammanhang är ECOLISE: s syfte att engagera sig i, stödja och underlätta påskyndat lärande och samarbete mellan samhällsledda initiativ, deras nätverk och partners för att katalysera systemomvandling inom och över hela samhället.

ECOLISEs arbete är inspirerat av visionen om ett medkännande, rättvist och regenerativt samhälle av befogenheter och motståndskraftiga samhällen som trivs med mångfald och inkludering och lever inom planetens gränser.

Vägledande principer (utvidgas)

medskapande
social rättvisa
ekologisk integritet
ECOLISE strävar efter tre strategiska mål:

Att odla ett sammanhängande, integrerat nätverk av förändringsnätverk, organisationer, grupper och människor som samskapar och inspirerar till en holistisk kultur av förnyelse.
Utöka allmänhetens och politiska medvetenhet om befogenheterna i befogenheter att transformera samhällen på ett positivt sätt och att nå ambitiösa politiska mål på lokal till global nivå.
Utveckla en dynamisk och inkluderande ram för samarbete, kunskapsutbyte, forskning, lärande och kapacitetsuppbyggnad för att stödja samhällen att engagera sig i och sprida transformerande åtgärder på marken.

ECOLISE – En förening för föreningar!

 

Permakultur i Sverige är en av ECOLISE medlemsorganisationer!

Tillsammans blir vi ännu starkare!

Organisationsstruktur

ECOLISE grundades 2014 och är registrerat som en internationell ideell förening enligt belgisk lag (AISBL).

Från och med 2019 har den 46 medlemsorganisationer, registrerade som juridiska personer i 18 olika EU-länder, plus Makedonien och Schweiz. Medlemmarnas verksamhet omfattar alla EU-länder såväl som internationellt.

Medlemmar inkluderar internationella nätverk av samhällsbaserade initiativ som Transition Network (som representerar över 1200 Transitionsinitiativ), Global Ecovillage Network (15 000 ecovillages), Permaculture-rörelsen (3 miljoner utövare globalt) och ICLEI, föreningen för lokala myndigheter för hållbarhet ; nationella och regionala nätverk; och andra specialiserade organ som bedriver forskning, utbildning och kommunikation på europeisk nivå för att stödja samhällsledda åtgärder för klimatförändringar och hållbarhet.

Organisationen består av en generalförsamling som sammanträder årligen och fastställer en övergripande strategi; ett råd (för närvarande 11 medlemmar) och ordförandeskap, som väljs för en tvåårsperiod och övervakar genomförandet av ECOLISE-strategin; en styrelse bestående av presidenten, vice presidenten och verkställande direktören; och ett sekretariat som inkluderar den verkställande direktören, fyra temakoordinatorer och forskningsrådgivare.

Arbetet i rådet och sekretariatet stöds också av ett antal arbetsgrupper med fokus på: politik och förespråkande; kommunikation; kunskap och lärande, och resursmobilisering och uppsökande verksamhet. Arbetsgrupperna inkluderar rådsmedlemmar, företrädare för andra medlemsorganisationer och, i förekommande fall, experter som kommer från nätverket.

ECOLISE har 42 medlemsorganisationer som är registrerade som juridiska personer i 17 olika EU-medlemsstater – Belgien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien och Sverige – och Schweiz och Storbritannien.

ECOLISE-medlemmarnas verksamhet omfattar alla EU-länder såväl som internationellt.

ECOLISE-medlemmar inkluderar internationella, nationella och regionala nätverk av samhällsbaserade initiativ, liksom andra organ som bedriver forskning, utbildning, kommunikation och andra aktiviteter på europeisk nivå för att stödja samhällsbaserade åtgärder för klimatförändringar och hållbarhet.

ECOLISE-medlemmarna är:

EUROPEISKA NÄTVERK

 • Baltic Ecovillage Network – BEN
 • Global Ecovillage Network – Europa
 • ICLEI – Lokala myndigheter för hållbarhet
 • Övergångsnätverk
 • NATIONELLA NÄTVERK
 • Centrum för ekologiskt lärande
 • Luxemburg, CELL (Luxemburg)
 • Collectif pour une Transition
 • Citoyenne (Frankrike)
 • Kroatiska permakulturföreningen (Kroatien)
 • Danska Ecovillage Network (Danmark)
 • Estonian Ecovillage Network MTU (Estland)
 • Finska byrörelsen (Finland)
 • GEN-Schweiz
 • Institutul de Cercetare i Permacultură din România (Rumänien)
 • Irish Local Development Network (Irland)
 • Nationellt nätverk av lokala aktionsgrupper i Tjeckien – NNLAG (Tjeckien)
 • Permaculture Association (Storbritannien)
 • Permaculture Institut e.V. (Tyskland)
 • Permakultur Danmark
 • Permakultur i Sverige
 • Red de Transición España (Spanien)
 • Röda Iberica de Ecoaldeas (Spanien)
 • Rete Italiana villaggi ecologici (Italien)
 • Rumänien i tranzitie (Rumänien)
 • Scottish Communities Climate Action
 • Network (UK)
 • Stödföreningen för omställningsinitiativ (Sverige)
 • Sunny Hill (Slovenien)
 • Övergång Italien