Verksamhetsplan för Föreningen permakultur i Sverige 2016