Sammanställning av  delegation, ekonomiska ersättningar, medlemskap, avtal mm

Medlemsinformation’s Docs Sammanställning av  delegation, ekonomiska ersättningar, medlemskap, avtal mm

Permakultur i Sverige

Sammanställning av  delegation, ekonomiska ersättningar, medlemskap, avtal m.m.
2020-09-06 Kicki

Delegation av styrelsen att hantera samtliga konto hos Nordea, samt ansvara för bokföring av dessa om inget annat avtalas, till:

(nedan redovisas vilket konto hos Nordea som i praktiken används)

Huvudkassör Kicki, pg-konto 1: 23 33 55-7

  • sköter fakturering och betalningar för löpande/beslutade kostnader, se nedan.

D-leaps ansvarig Jeff, pg-konto 2: 71 86 12-5

  • sköter fakturering och betalningar för D-leaps

PDC-certifikat & diplomandansvarig Hans, pg-konto 3: 181 89 44-9

  • sköter fakturering och betalningar relaterade till PDC-certifikat och diplom

Övrigt kopplat till pg-konto 1
Swish företag 123 643 21 57
Bankgiro 5541-8321 (ej använt 2020)

Teckningsrätt 2020 till samtliga konton ovan, var och en för sig, har: Kicki Bobacka, Jeff Ranara, Hans Ryding, Mireille Lewis.

Arbetsgrupper med eget ekonomiansvar där fakturering, betalningar och bokföring sköts av huvudkassören:

Permakulturbladet efter attest av Hans, eller avtal

LAND efter attest av Eva

Hemsidan efter attest av Mireille/Hans/styrelsen – oklart, eller avtal

Löpande/beslutade kostnader, ersättningar, avgifter:

Medlemsavgifter

Holma Folkhögskola – frivillig storlek, vi har betalat 0 kr de senaste åren

Ecolise – 50 EUR/år

FOR – 800 kr 2019, 0 kr 2020, betalas av pk Stockholm

Klimatriksdagen – 1 000 kr 2020 gäller även för 2021

Arvoden

enligt beslut av årsmötet (gäller arvode till styrelsen) och ev efterföljande beslut inom arbetsgrupp.
Styrelsen beslutar om externa arvoden.

Reseersättning

(hålls låg och inte flyg om det kan undvikas)

faktisk kostnad, för bil 18,50 kr/mil (skattefria delen)

utgår till styrelsen vid fysiska möten samt styrelsen och diplomerade till Nordiska mötet

utgår till arbetsgrupper som beslutar om detta (från arbetsgruppens budget)

till skrivarmöten inför projektansökningar (utbetalas när en projektansökan är inskickad)

Kost och logi

(hålls låg inom rimliga gränser)

faktisk kostnad

utgår till styrelsen vid fysiska möten samt styrelsen och diplomerade till Nordiska mötet

utgår till arbetsgrupper som beslutar om detta

Anmälnings-/deltagaravgifter

Klimatriksdagen, ej 2020

Ecolise: betalas till årskonferensen för utsedda representanter

Nordiska mötet: betalas för de styrelseledamöter och diplomerade som deltar

Porto

ersätts mot kvitto

Kuvert

ersätts mot kvitto eller 0,50 kr/st

Utskrifter

svart/vit 1 kr/sida, färg 2 kr/sida

Upphandlingspolicy (2020-03-09)

Vid större upphandlingar (över 10 000 kr) så ska det alltid göras en komplett arbetsbeskrivning, och tas hänsyn till hur vi kan få bästa möjliga resultat, samtidigt som vi ser också utanför vår egen närmaste krets. Det innebär inte att vi måste utlysa uppdraget offentligt eller till alla medlemmar, men att vi bör ta ställning till om det är lämpligt.

Avtal

Permakultur i ett Nötskal (2010)

Vi betalat provision till Permanent Publications, Hyden House Ltd. 10% av försäljningspriset (90 kr) på de böcker som sålts eller delats ut under året + 10% av den summan i överföringsavgift. Kicki har avtalet på papper.

Hemsida

Avtal med Miss Hosting AB för webbhotell och domännamn. Hans har avtalet.
Avtal med Audentio 2020 för Forumtema och Xpress. Hans har avtalet.
Avtal med XenForo för Licens och Add-ons till XenForo. Hans har avtalet.

D-Leaps (2019)

Avtal med UHR. Kicki har avtalet på papper, Jeff digitalt.

Postnord (2020)

Avtal om Permakulturbladet som Posttidning. Kicki har avtalet på papper, Hans digitalt.

Nordea (2020)

Företags-/föreningspaket. Kicki har kopia på papper (bör finnas på internetbanken).

Föreningens officiella adress

Är idag Väpplingvägen 10, Kicks adress.

Permakultur i Sverige

Sammanställning av  delegation, ekonomiska ersättningar, medlemskap, avtal m.m. 2020-09-06 Kicki Delegation av styrelsen att hantera samtliga konto hos Nordea, samt ansvara för bokföring av dessa om inget annat avtalas, till: (nedan redovisas vilket konto hos Nordea som i praktiken används) Huvudkassör Kicki, pg-konto 1: 23 33 55-7
  • sköter fakturering och betalningar för löpande/beslutade kostnader, se nedan.
D-leaps ansvarig Jeff, pg-konto 2: 71 86 12-5
  • sköter fakturering och betalningar för D-leaps
PDC-certifikat & diplomandansvarig Hans, pg-konto 3: 181 89 44-9
  • sköter fakturering och betalningar relaterade till PDC-certifikat och diplom
Övrigt kopplat till pg-konto 1 Swish företag 123 643 21 57 Bankgiro 5541-8321 (ej använt 2020) Teckningsrätt 2020 till samtliga konton ovan, var och en för sig, har: Kicki Bobacka, Jeff Ranara, Hans Ryding, Mireille Lewis. Arbetsgrupper med eget ekonomiansvar där fakturering, betalningar och bokföring sköts av huvudkassören: Permakulturbladet efter attest av Hans, eller avtal LAND efter attest av Eva Hemsidan efter attest av Mireille/Hans/styrelsen - oklart, eller avtal Löpande/beslutade kostnader, ersättningar, avgifter:

Medlemsavgifter

Holma Folkhögskola - frivillig storlek, vi har betalat 0 kr de senaste åren Ecolise - 50 EUR/år FOR - 800 kr 2019, 0 kr 2020, betalas av pk Stockholm Klimatriksdagen - 1 000 kr 2020 gäller även för 2021

Arvoden

enligt beslut av årsmötet (gäller arvode till styrelsen) och ev efterföljande beslut inom arbetsgrupp. Styrelsen beslutar om externa arvoden.

Reseersättning

(hålls låg och inte flyg om det kan undvikas) faktisk kostnad, för bil 18,50 kr/mil (skattefria delen) utgår till styrelsen vid fysiska möten samt styrelsen och diplomerade till Nordiska mötet utgår till arbetsgrupper som beslutar om detta (från arbetsgruppens budget) till skrivarmöten inför projektansökningar (utbetalas när en projektansökan är inskickad)

Kost och logi

(hålls låg inom rimliga gränser) faktisk kostnad utgår till styrelsen vid fysiska möten samt styrelsen och diplomerade till Nordiska mötet utgår till arbetsgrupper som beslutar om detta

Anmälnings-/deltagaravgifter

Klimatriksdagen, ej 2020 Ecolise: betalas till årskonferensen för utsedda representanter Nordiska mötet: betalas för de styrelseledamöter och diplomerade som deltar

Porto

ersätts mot kvitto

Kuvert

ersätts mot kvitto eller 0,50 kr/st

Utskrifter

svart/vit 1 kr/sida, färg 2 kr/sida

Upphandlingspolicy (2020-03-09)

Vid större upphandlingar (över 10 000 kr) så ska det alltid göras en komplett arbetsbeskrivning, och tas hänsyn till hur vi kan få bästa möjliga resultat, samtidigt som vi ser också utanför vår egen närmaste krets. Det innebär inte att vi måste utlysa uppdraget offentligt eller till alla medlemmar, men att vi bör ta ställning till om det är lämpligt.

Avtal

Permakultur i ett Nötskal (2010)

Vi betalat provision till Permanent Publications, Hyden House Ltd. 10% av försäljningspriset (90 kr) på de böcker som sålts eller delats ut under året + 10% av den summan i överföringsavgift. Kicki har avtalet på papper.

Hemsida

Avtal med Miss Hosting AB för webbhotell och domännamn. Hans har avtalet. Avtal med Audentio 2020 för Forumtema och Xpress. Hans har avtalet. Avtal med XenForo för Licens och Add-ons till XenForo. Hans har avtalet.

D-Leaps (2019)

Avtal med UHR. Kicki har avtalet på papper, Jeff digitalt.

Postnord (2020)

Avtal om Permakulturbladet som Posttidning. Kicki har avtalet på papper, Hans digitalt.

Nordea (2020)

Företags-/föreningspaket. Kicki har kopia på papper (bör finnas på internetbanken).

Föreningens officiella adress

Är idag Väpplingvägen 10, Kicks adress.