Rutiner för Permakultur Tidskrift i Sverige 2018-2019

Om Permakultur Tidskrift 2018-2019

Permakultur i Sveriges rutiner för Permakultur Tidskrift:

A Vi har avtal med Lev Baeredygtigt om att köpa två tidskrifter/år i svensk översättning sedan 2014.

B Vi skickar tidskriften till de medlemmar som betalat för det år tidskrifterna kommer ut. Vid några tillfällen tidigare år har vi skickat tidskriftens vårnummer till de som betalat året innan. Det har berott på att vi inte begärt in medlemsavgiften i god tid. Detta har inte skett de senaste åren.

C Ny medlem får senaste numret av tidskriften om det är mer än två månader tills nästa nummer ska komma ut, annars får de vänta på nya numret.

Permakultur i Sveriges agerande m a a försenad bok som ersätter tidskrift

D Läget hösten 2018 blev krångligare. Under hösten 2018 kom ingen tidskrift, det ska bli en försenad jubileumsbok som kommer i mars 2019 istället. Vi blev inte tillfrågade om bok istället för tidskrift utan ställdes inför fait accompli i april 2018. Tidigare hade det planerats ett jubileumsnummer av tidskriften.

Nya medlemmar 2018 och tom 15 januari 2019 har fått nr 19 av tidskriften som kom ut i april 2018. Vi köpte 550 ex av det och fick komplettera med 40 ex till i nov 2018 för att kunna skicka något till våra nya medlemmar.

E Vi fick också göra ett utskick till alla våra medlemmar före jul (ett utskick som normalt skulle innehållit en tidskrift). Vi tryckte 4 sidor nyhetsbrev och alla medlemmar fick tomatfrö av Katrine Schwere. (Norge köpte och skickade ut ett nummer av Åter till sina medlemmar.)

Kostnad utskick pga försenad bok 9616 kr

Kostnad 40 extra tidskrifter nr 19: 2048 kr

Kostnad extra utskick: 3668 kr + 3900 kr (egentligen kommer det extra utskicket våren 2019 med boken, det planeras även två tidskrifter till 2019, sommaren och hösten 2019.)

Planerna 2019:

F Under 2019 kommer vi att göra tre utskick till våra medlemmar: jubileumsbok i mars, en tidskrift tidig sommar och en tidskrift till hösten. Det planeras två nummer av tidskriften, båda på 32 sidor.

G Vi är inte överens med Lev Baeredygtigt om vem som ska få boken i mars 2019. Vi vill göra som vanligt och skicka boken till alla som betalat sin medlemsavgift 2018 eller 2019 fram till den dag boken skickas ut, sedan vill vi ha en liten överupplaga till nya medlemmar mars/april 2019. Boken ersätter ju en tidskrift som skulle kommit hösten 2018 och nya medlemmar kan ju inte få en ett år gammal tidskrift, den senaste kom april 2018.

H Lev Baeredygtigt vill att vi bara ska skicka boken till de som betalat medlemsavgift för 2018/2019 den 31 december 2018.  Från och med 2019 vill de sälja boken mycket dyrare. Vad ska vi då skicka till nya medlemmar hela våren 2019? Vi har avtal om två tidskrifter 2018 och anser att boken som ersätter tidskriften inte förändrar det avtal vi har. Permakultur i Sverige bestämmer själva vem vi vill skicka ut tidskriften/boken till – och när.

I Jubileumsbokens försening säger redaktionen beror på att svenska permakulturmedlemmar inte översatte artiklar tillräckligt snabbt. Svenska pk-styrelsen fick inte veta förrän i oktober att översättningen inte gick som planerat tidsmässigt. Under oktober/november tog översättningen fart. Nya texter som skulle översättas kom hela hösten. Bildtexterna fick vi till översättning 28 november, därefter kom ytterligare några kortare texter. Den sista, baksidestexten, kom till oss den 19 december.

Inte bara den svenska översättningen verkar ha försenat tryckningen…

Sammanfattning

Vi tillfrågades inte om att en bok skulle ersätta tidskriften hösten 2018 (D).

Vi fick extra kostnader hösten 2018 på grund av försenad bok (E).

Vi tänker köpa in det antal böcker vi behöver i mars 2019 till det överenskomna pris som gällde för en tidskrift 2018. Det vill säga till våra medlemmar 2018/2019 vid tiden boken skickas ut + 25 ex till nya medlemmar (G, H).

Vi tar inte på oss ansvaret för att boken försenades (I).