Riktlinjer 2019

Medlemsinformation’s Docs Riktlinjer 2019

Permakultur i Sverige – Riktlinjer 2019

Styrelsen ska under 2019:

Design av kommunikationsstrategi

 • Göra en förutsättningslös inventering av medlemmarnas, styrelsens och arbetsgruppernas behov och önskningar för informationsflöden från och till permakulturföreningen.
 • Utifrån inventeringen göra en analys/genomgång av föreningens kommunikationsbehov och -önskemål som finns både internt (till medlemmar) och externt (till allmänheten), också eventuell med vidare uppdelning i fler målgrupper.
 • Utifrån inventeringen och genomgången formulera en kommunikationsstrategi för förenings kommunikation framöver. Den kan inkludera t.ex. en plan över året, vilken information som ska ut när, till vem och med vilket medium; Vilken information som är särskilt prioriterad, och vilken information som är önskvärd men mindre viktig. Medier kan inkludera eventuell tidskrift, hemsida och nyhetsbrev, och digitala medier som t.ex. forum, facebook, youtube, instagram, twitter o.s.v.
 • Påbörja arbetet med att genomföra kommunikationsstrategin.

Tidskriften och nyhetsbrev

 • Skriva och skicka ut nyhetsbrev, minst 3 st, minst ett i pappersform, om inte kommunikationsstrategin kommer fram till något annat.
 • Skicka ut jubileumsboken till alla som var medlemmar under 2018.
 • Skicka ut jubileumsboken till alla nya medlemmar så länge lagret räcker, därefter skicka ut boken ”Permakultur i ett nötskal” till nya medlemmar.

Regionala och lokala kontaktpersoner

 • Fortsatt sträva efter att få regionala kontaktpersoner i hela landet
 • Hjälpa och uppmuntra utbyte mellan kontaktpersoner och mellan kontaktpersoner och styrelsen, bl.a. genom utskick minst en gång om året.
 • Uppmuntra lokala och regionala kontaktpersoner till spridande av permakultur genom att delta i mässor och andra event.
 • Göra Permakultur i Sverige medlem i FOR.

Föreningsadministration

 • Inventera föreningens administrativa arbete, rutiner, o.s.v. (kassörsrutiner, bokföring, medlemsregister, utskick, beställningar, inköp, m.m.) som grund för att nå en bättre resiliens i förenings arbete.

 

Intäkter

 • Undersöka möjliga sätt att öka föreningens intäkter. (t.ex. genom att söka mer projektpengar, öka medlemsantalet och sälja varor.)

 

Arvodering

 

 • Med kommunikationsstrategin och inventeringen av förenings administrativa arbete som underlag ta ställning till eventuell framtida arvodering av styrelsearbete och andra arbetsuppgifter.

Hemsidan

 • Hemsidan ska hållas uppdaterad, och aktuellt material ska läggas ut under tiden kommunikationsstrategin utarbetas.
 • Hitta en balans mellan tekniska och redaktionella arbetet med hemsidan.

Internationella samarbeten

 • Upprätthålla internationella kontakter och vara öppna för nya initiativ.
 • Fortsätta existerande projekt och samarbeten till exempel Europeiska Permaculture Network och Ecolise, kompetensutveckling för permakultur-lärare.

LAND-nätverket

 • Fortsätta arbetet med att utveckla LAND-nätverket
 • Fortsatt arbeta med att ta fram en långsiktig modell för finansiering av LAND-nätverket
 • Fortsätta arbeta med att formalisera strukturen (roller, personer, kriterier, rutiner, formulär)
 • Vid behov ta fram ytterligare hjälpmedel (blogg, informationssidor, skyltar, o.s.v.)
 • Hjälpa LAND-nätverket dela material, t.ex. genom en intern sida på Permkultur i Sveriges hemsida.
 • Fortsätta arbetet med godkännande av fler LAND-center i Sverige,
 • Fortsätta arbetet med att stödja LAND-startare i utveckling mot att bli LAND-center.

Taggar: Riktlinjer

Permakultur i Sverige - Riktlinjer 2019 Styrelsen ska under 2019: Design av kommunikationsstrategi
 • Göra en förutsättningslös inventering av medlemmarnas, styrelsens och arbetsgruppernas behov och önskningar för informationsflöden från och till permakulturföreningen.
 • Utifrån inventeringen göra en analys/genomgång av föreningens kommunikationsbehov och -önskemål som finns både internt (till medlemmar) och externt (till allmänheten), också eventuell med vidare uppdelning i fler målgrupper.
 • Utifrån inventeringen och genomgången formulera en kommunikationsstrategi för förenings kommunikation framöver. Den kan inkludera t.ex. en plan över året, vilken information som ska ut när, till vem och med vilket medium; Vilken information som är särskilt prioriterad, och vilken information som är önskvärd men mindre viktig. Medier kan inkludera eventuell tidskrift, hemsida och nyhetsbrev, och digitala medier som t.ex. forum, facebook, youtube, instagram, twitter o.s.v.
 • Påbörja arbetet med att genomföra kommunikationsstrategin.
Tidskriften och nyhetsbrev
 • Skriva och skicka ut nyhetsbrev, minst 3 st, minst ett i pappersform, om inte kommunikationsstrategin kommer fram till något annat.
 • Skicka ut jubileumsboken till alla som var medlemmar under 2018.
 • Skicka ut jubileumsboken till alla nya medlemmar så länge lagret räcker, därefter skicka ut boken ”Permakultur i ett nötskal” till nya medlemmar.
Regionala och lokala kontaktpersoner
 • Fortsatt sträva efter att få regionala kontaktpersoner i hela landet
 • Hjälpa och uppmuntra utbyte mellan kontaktpersoner och mellan kontaktpersoner och styrelsen, bl.a. genom utskick minst en gång om året.
 • Uppmuntra lokala och regionala kontaktpersoner till spridande av permakultur genom att delta i mässor och andra event.
 • Göra Permakultur i Sverige medlem i FOR.
Föreningsadministration
 • Inventera föreningens administrativa arbete, rutiner, o.s.v. (kassörsrutiner, bokföring, medlemsregister, utskick, beställningar, inköp, m.m.) som grund för att nå en bättre resiliens i förenings arbete.
  Intäkter
 • Undersöka möjliga sätt att öka föreningens intäkter. (t.ex. genom att söka mer projektpengar, öka medlemsantalet och sälja varor.)
  Arvodering  
 • Med kommunikationsstrategin och inventeringen av förenings administrativa arbete som underlag ta ställning till eventuell framtida arvodering av styrelsearbete och andra arbetsuppgifter.
Hemsidan
 • Hemsidan ska hållas uppdaterad, och aktuellt material ska läggas ut under tiden kommunikationsstrategin utarbetas.
 • Hitta en balans mellan tekniska och redaktionella arbetet med hemsidan.
Internationella samarbeten
 • Upprätthålla internationella kontakter och vara öppna för nya initiativ.
 • Fortsätta existerande projekt och samarbeten till exempel Europeiska Permaculture Network och Ecolise, kompetensutveckling för permakultur-lärare.
LAND-nätverket
 • Fortsätta arbetet med att utveckla LAND-nätverket
 • Fortsatt arbeta med att ta fram en långsiktig modell för finansiering av LAND-nätverket
 • Fortsätta arbeta med att formalisera strukturen (roller, personer, kriterier, rutiner, formulär)
 • Vid behov ta fram ytterligare hjälpmedel (blogg, informationssidor, skyltar, o.s.v.)
 • Hjälpa LAND-nätverket dela material, t.ex. genom en intern sida på Permkultur i Sveriges hemsida.
 • Fortsätta arbetet med godkännande av fler LAND-center i Sverige,
 • Fortsätta arbetet med att stödja LAND-startare i utveckling mot att bli LAND-center.