Regionala och lokala kontaktpersoner

Lokala föreningar är önskvärt över hela landet. Medlemmarna i de lokala föreningarna behöver bara betala medlemsavgift till den nationella föreningen, men det står den lokala föreningen fritt att besluta om medlemsavgift till lokalföreningen. Regionala kontaktpersoner är antingen en som utses till kontaktperson från lokalföreningens styrelse, väljs lokalt eller utses av nationella styrelsen. Den regionale kontaktpersonen
  • får information från nationella styrelsen om medlemmar i området
  • fungerar som kontakt för alla medlemmar och permakulturintresserade i området
  • förmedlar kontakt och information om medlemmar, permakulturprojekt, -evenemang etc både i området och nationellt där så anses lämpligt
  • organiserar permakulturinformation i området genom t ex nyhetsbrev, lokal facebookgrupp, möten (Permakultur i Skåne (PIS) har ett planeringsmöte om året för alla medlemmar)
  • sprider permakulturinformation inom området genom att organisera deltagande i mässor, events, skördemarknader, fröbytardagar etc
Personliga egenskaper: Intresserad av att hålla kontakt med permakulturister och hålla sig underrättad om projekt, events av olika slag inom permakultur. Har god kännedom om permakultur (t ex genom PDC), gärna ett brinnande intresse... Gärna spontan, inspirerande och hyfsat tillgänglig. Företagsam,  bra på att organisera och sätta igång events, möten etc (t ex permablitz). Håller kontakt med nationella styrelsen och andra regionla och lokala kontaktpersoner. Lokala kontaktpersoner
  • håller kontakt med sin /sina regionala kontaktpersoner samt medlemmar och permakulturintresserade i området.
  • håller sig uppdaterad om projekt och permakulturrelaterade händelser i området.
  • förmedlar information och kontakter
  • organiserar deltagande i lokala events etc
  • är en sorts avlastning och inspirationskälla för de regionala kontaktpersonerna
Personliga egenskaper som för regionala kontaktpersoner. De regionala kontaktpersonerna läggs in på fliken Kontakt på hemsidan. Varje kontaktområde får en funktionsadress som dirigeras till relevant person. Vi börjar med region Skåne – Blekinge - Småland, region Västra Götaland, region Stockholm – Uppland – Sörmland – Östergötland; och region Norr. Förslag att använda forumet på hemsidan för kommunikationen bland kontaktpersonerna. Instruktioner för systemet ska finnas på hemsidan.