Red möte Permakulturbladet

Zoommöte med PermakulturBLADETS redaktion tisdag 28 april kl 19.30

Kicki, Rikard, Hans och Jonna deltar. Strul att komma igång.

Nästa möte blir 4 maj kl 19.

Alla underlättar.

Mårunda.

Materialmapp Eva har lagt upp.

Inlogg till hemsidans dokument Hans har ordnat.

Layout & disposition. Jonna och Rikard har haft möte. Rikard presenterar fler sidförslag, vi gillar. Jonna har skickat förslag på disposition, gillas. Kicka skickar äldre nordisk och dansk tidskrift till Jonna, engelska medlemtidningen Permaculture works till Jonna och Rikard.

Innehåll. Genomgång av innehållet. Allt går enligt plan, internationellt blir Andrew Mc Million om fröer. Jonna tar över Min permakultur från Kicki. Viktoria samlar material och sammanställer en presentation av redaktionen till första numret.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T1wTfWE3r2RZTwvJU1OXXwCd2-7id0xw8zgsCNLwxmk/edit?pli=1#gid=0

Vision för tidskriften: Bredd såväl i ämnen som geografiskt. Nordiskt perspektiv. Nätverkande. Praktiskt lärande. Hans skriver ihop.

Bilder: 300 dpi JPG är bäst.

Annonspolicy: ska tas fram till nr 2.

Utgivningsbevis: på gång meddelar Hans.

Ersättning till medverkande: ett antal ex av tidskriften, 5-10?

Kicki skrev

 

Zoommöte med PermakulturBLADETS redaktion tisdag 14 april kl 19

Kicki, Rikard, Eva, Marita och Viktoria deltar, Hans är med en kortare stund på slutet. Jonna fick förhinder.

Nästa möte blir 28 april kl 19.

Rikard underlättar.

Mårunda.

Materialmapp behövs. Eva ordnar på google drive.

Inlogg till hemsidans dokument Kicki ordnar för redaktionsfolket.

Innehåll. Genomgång av innehållet. Allt går enligt plan förutom internationellt där det behövs annat. Jonna har drabbats av tidsbrist och kan bara hjälpa till med layout. Viktoria samlar material och sammanställer en presentation av redaktionen till första numret.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T1wTfWE3r2RZTwvJU1OXXwCd2-7id0xw8zgsCNLwxmk/edit?pli=1#gid=0

Bilder: Eva ber Jonna om rekommendation om bildkvalitet som vi kan vidarebefordra vid behov.

Layout: Mer på nästa möte, Rickard och Jonna håller kontakt.

Kicki skrev

 

Zoommöte med PermakulturBLADETS redaktion tisdag 31 mars kl 19

Kicki, Hans, Jonna, Eva, Marita och Viktoria deltar. Rikard fick förhinder.

Nästa möte blir 14 april kl 19.

Presentationsrunda, välkommen Jonna och Eva.

Fler till fast redaktion behövs ej just nu.

Hans övergripande, nätverkande och kontakt till och från föreningen

Kicki nätverkar också, organiserar, administrerar och jobbar bakom kulisserna. Planerar att dra sig tillbaka nästa år. Bra på korrektur.
Marita vill göra reportage, text, bild, träffa folk. Inte djup kunskap om permakultur men intresse.
Viktoria kan göra det mesta kring text, men har inte bakgrunden kring föreningen och tidskriften
Jonna kan bidra med det som behövs. Text, foto, InDesign. Har gjort alla delar och har erfarenhet via yrkeslivet. Kan också komma med idéer.
Eva har många idéer, lyssna nätverka. Bra på att skriva ansökningar och ha omvärldskoll t ex sålla fram uppslag ur nyhetsbrev.

Reportage ska innehålla något lärande till läsaren.

Internationella idéer Att gå PDC i Nya Zeeland (inkl nåt om diplomsystemet), en gård i Sydafrika, Nyélénirörelsen, Nicaragua, Finland

Grundlayout av Bladet görs av Rickard. Rickard och Jonna bör ta kontakt om samarbete kring layout.

Innehåll Se Planeringsschema https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T1wTfWE3r2RZTwvJU1OXXwCd2-7id0xw8zgsCNLwxmk/edit?pli=1#gid=0

Redaktionskontakter: Jonna-Hans Eva-Marita Viktoria-Kicki. Eller, den du känner för.

Dokument: Alla får inlogg till hemsidan där redaktionen har en mapp.

Layout: Rickard har skickat ut layoutidéer. Alla har inte sett förslag på förstasida än. Rickard och Jonna tar kontakt kring att spika layout.

Viktoria skrev

 

Zoommöte med Bladets uppstartsredaktion tisdag 10 mars på zoom

Kicki, Hans, Rikard och Viktoria deltar. Marita demonstrerar i Lysekil.  Nästa möte blir 31 mars kl 19. Kicki ska fortfarande höra om Eva vill med.

Presentationsrunda, välkommen Viktoria.

Fler till fast redaktion Upprop i nästa nyhetsbrev, Kicki skriver, Hans bistår.

Namn på tidskriften PermakulturBLADET, vi är nästan 100 för nu. Det är ok med PRV, vi ska ansöka om utgivningsbevis för periodisk tidskrift, kostar 2000 kr i engångskostnad. Minimum 4 nr/år. Ansvarig utgivare behövs. Styrelsen tar beslut 30 mars.

Grundlayout av Bladet Rikard fortsätter på mall.

Innehåll Se Planeringsschema https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T1wTfWE3r2RZTwvJU1OXXwCd2-7id0xw8zgsCNLwxmk/edit?pli=1#gid=0

GDPR Vi vet vad som gäller. Rickard ger om bra samtyckeslänk.

Tryckkostnad, upplaga Bra med lite större upplaga av första numret som kan användas för värvning sommar/höst, kanske 700 ex. Adressering och inlämning inkluderas i priset. Tryckeriet Offensiv 2000 i Malmö har lämnat bra offert.

Sidantal  24 + 4

Format A4 blir snyggast och lättast att layouta. Blir bra om inte för tunt papper används.

Porto Postnord om pris för Posttidning, en första koll gav 1745 kr (+ moms?) för 500 ex 80 g. Mycket prisvärt.

Budget Siffror för löpande kostnader skrivs in i planeringsdokumentet.

Kicki skrev

 

Zoommöte med Bladets uppstartsredaktion tisdag 25 februari 19.00

Kicki, Hans, Rikard och Marita deltar. Nästa möte blir prel. 10 mars kl 19.

Mårunda.

Blivande redaktion Upprop i nästa nyhetsbrev.

Namn på tidskriften PermakulturBLADET gillas. Det är ok med PRV, vi ska ansöka om utgivningsbevis för periodisk tidskrift, kostar 2000 kr i engångskostnad. Minimum 4 nr/år. Ansvarig utgivare behövs. Styrelsen beslutar.

Grundlayout av Bladet Rikard visar utkast till framsida. Förslag 2 gillas och får en del respons. Hans/Kicki skickar loggan till Rikard.

Innehåll Se Planeringsschema https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T1wTfWE3r2RZTwvJU1OXXwCd2-7id0xw8zgsCNLwxmk/edit?pli=1#gid=0

GDPR Vi vet vad som gäller.

Tryckkostnad, upplaga Hans har fått offerter på mellan 7 och 15000 kr. Fler detaljer i budgetdokumentet. Bra att få med även adressering och inlämning.

Sidantal Preliminärt 28.

Format A4 eller A5? Båda har för- och nackdelar. Inget beslut.

Porto Kicki ska fortfarande prata med Postnord om pris för Posttidning.

Budget Siffror på tryck och utgivningsbevis förs in.

Kicki skrev

 

Zoommöte med Bladets uppstartsredaktion tisdag 11 februari 19.00

Kicki, Hans, Rikard och Marita deltar. Nästa möte blir 25 februari kl 19.

Välkommen Marita.

Mårunda.

Blivande redaktion Vi fyra just nu. Kicki bjuder in till nästa möte.

Namn på tidskriften PermakulturBLADET.

Grundlayout av Bladet Rikard gör ett utkast till nästa möte.

Innehåll Spånas vidare. Permakultur-festival (bl a pk och barn), Land-center, norrperspektiv, människor/platser, saker på gång, kortnotiser.

Planeringsschema Hans lägger upp på driven, Kicki skriver rubriker.

GDPR ska kollas. Vem?

Tryckkostnad, upplaga Hans kollar.

Sidantal Preliminärt 28.

Format A4 eller A5?

Porto Kicki ska fortfarande prata med Postnord om pris.

Budget Inget konkreta siffror ännu.

Kicki skrev

 

Zoommöte med Bladets uppstartsredaktion måndag 27 januari 19.00

Kicki, Hans, Rikard deltar Nästa möte blir 11 eller 13 februari (möjligen 10 feb) kl 19.

Grundlayout av Bladet Rikard har frågat rund men det verkar inte bli en studentinsats. Han gör själv något utkast till nästa möte.

Blivande redaktion Fecebook gav två intresserade Eva och Marita. Kicki kontaktar och bjuder in till nästa möte.

Innehåll Spånas. Permakultur-festival (bl a pk och barn), Land-center, norrperspektiv, människor/platser, saker på gång, kortnotiser. Ett temanummer/år från 2021.

Tryckkostnad, upplaga Hans kollar. Sidantal Troligen 24 eller 28.

Porto Kicki bifogar info från PRV och Postnord, ska prata med Postnord om pris.

Budget Inget konkreta siffror ännu.

Namn på tidskriften PermakulturBLADET kanske…

Kicki skrev

 

Zoommöte med Bladets uppstartsredaktion måndag 30 december 19.10

Kicki och Hans börjar, Rikard ansluter efter ett tag Nästa möte blir måndag 27 jan kl 19. Grundlayout av Bladet Rikard har ställt frågan till sina blivande studenter. Svar kan förväntas när kursen kommit igång. Vi spånar andra alternativ och personer också fram till nästa möte.

Blivande redaktion Inga svar från nyhetsbrevet ännu. Hans lägger ett upprop på facebook.

Budget Inget konkret ännu.

Tryckkostnad Kicki vill vänta tills vi har ett hum om format och sidantal. Hans hör runt redan nu i januari.

Porto Kicki meddelar att ekonomibrev kommer att försvinna. Vi måste satsa på att tillverka och skicka Posttidning. Kicki undersöker vidare.

Kicki skrev

 

Zoommöte med Bladets uppstartsredaktion måndag 18 november 15.30

Kicki Bobacka, Hans Ryding och Rikard Wingård samtalade Vi hörs nästa gång onsdag 4 december 15.30 Uppdrag till nästa möte:

Grundlayout av Bladet Rikard undersöker intresset hos sina studenter

Tryckkostnad Kicki tar fram lite uppgifter

Budget Hans lägger upp ett levande budgetdokument på hemsidan

Blivande redaktion Kicki skriver upprop i Nyhetsbrevet

Kicki skrev