Protokoll styrelsemöte 190902

Protokoll styrelsemöte 190902

Du läser just nu versionen: "Protokoll styrelsemöte 190902", sparad 2019-09-02 kl. 21:20 av Jeff Ranara
Rubrik
Protokoll styrelsemöte 190902
Innehåll
Styrelsemöte måndag 190902 kl 1800 Närvarande: Kicki Bobacka, Hans Ryding, Eva Rappe, Jeff Ranara.  Chris Druid anslöt sig ca 1900. Förhinder: Mireille Lewis   1 Mårunda: Alla mår bra även om alla är ganska upptagna med olika saker.   2 Formalia: Underlättare Hans, sekreterare Jeff Nästa mote 9:e okt. kl. 17 (zoom), underlättare Jeff, Eva sekreterare. Mötet därpå 25:e okt. kl. 18, underlättare Ewa, sekreterare (?).  (Hos Mireille, efter mötet om kommunikationsstrategin).  Jeff anmält förhinder. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.   3 Aktuellt: 3 a Nordisk Permakulturfestival. De möjliga arrangörer diskuterades: Holma fhsk Höör, Skåne och Ekbacka Gård, söder om Kalmar, Småland.  Beslut att välja Holma fhsk, Höör, Skåne.  Möjliga datum 30 juli – 2 augusti, 6 -9 augusti.  Helst 6-9 augusti, helst med liten rabatt för medlemmar i Permaktultur i Sverige (Kicki håller kontakt med Holma). 3 b Kommunikationsmöte 25/10. Kl. 1100-1600 (tentativt). Andreas hinner men inte Helena.  Eva och Mireille håller kontakt med Andreas ang. upplägg av dagen. (Eva och Mireille håller också i LAND –mötet 25-27/10).   4 Arbetsgrupper 4 a Ekonomi Kicki flaggar för att det kan bli krångligt med lokala banker för en riksorganisation. Vi stannar hos Nordea tills annat möjligt beslut föreslås.   4 b Hemsida Projektkartan – i startgroparna enligt Chris. Rapport GDPR – Mireille har skickat en förslagstext.   Kicki och Mireille tar detta vidare.  Meddela synpunkter till båda inom en vecka.   Mötet avslutades
Utdrag


Gammal Ny Skapat den Författare Åtgärder
2019-09-03 kl. 01:44 Jeff Ranara
2019-09-02 kl. 19:21 Jeff Ranara
2019-09-02 kl. 19:20 Jeff Ranara
2019-09-02 kl. 19:18 Jeff Ranara
2019-09-02 kl. 19:17 Jeff Ranara
2019-09-02 kl. 19:14 Jeff Ranara
2019-09-02 kl. 19:11 Jeff Ranara

Styrelsemöte måndag 190902 kl 1800

Närvarande: Kicki Bobacka, Hans Ryding, Eva Rappe, Jeff Ranara.  Chris Druid anslöt sig ca kl 1900.

Förhinder: Mireille Lewis

 

1 Mårunda:

Alla mår bra även om alla är ganska upptagna med olika saker.

 

2 Formalia:

Underlättare Hans, sekreterare Jeff

Nästa mote 9:e okt. kl. 17 (zoom), underlättare Jeff, Eva sekreterare.

Mötet därpå 25:e okt. kl. 18, underlättare Ewa, sekreterare (?).  (Hos Mireille, efter mötet om kommunikationsstrategin).  Jeff har anmält förhinder.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

3 Aktuellt:

3 a Nordisk Permakulturfestival. De möjliga arrangörer diskuterades: Holma fhsk Höör, Skåne och Ekbacka Gård, söder om Kalmar, Småland.  Beslut att välja Holma fhsk, Höör, Skåne.  Möjliga datum 30 juli – 2 augusti, 6 -9 augusti.  Helst 6-9 augusti, helst med liten rabatt för medlemmar i Permakultur i Sverige (Kicki håller kontakt med Holma).

3 b Kommunikationsmöte 25/10. Kl. 1100-1600 (tentativt). Andreas hinner men inte Helena.  Eva och Mireille håller kontakt med Andreas ang. upplägg av dagen. (Eva och Mireille håller också i LAND –mötet 25-27/10).

 

4 Arbetsgrupper

4 a Ekonomi

Kicki flaggar för att det kan bli krångligt med lokala banker för en riksorganisation. Vi stannar hos Nordea tills annat möjligt beslut föreslås.

 

4 b Hemsida

Projektkartan – i startgroparna enligt Chris.

Rapport GDPR – Mireille har skickat en förslagstext.   Kicki och Mireille tar detta vidare.  Meddela synpunkter till båda inom en vecka.

 

Mötet avslutades