Protokoll styrelsemöte 190902

Styrelsemöte måndag 190902 kl 1800

Närvarande: Kicki Bobacka, Hans Ryding, Eva Rappe, Jeff Ranara.  Chris Druid anslöt sig ca kl 1900.

Förhinder: Mireille Lewis

 

1 Mårunda:

Alla mår bra även om alla är ganska upptagna med olika saker.

 

2 Formalia:

Underlättare Hans, sekreterare Jeff

Nästa mote 9:e okt. kl. 17 (zoom), underlättare Jeff, Eva sekreterare.

Mötet därpå 25:e okt. kl. 18, underlättare Ewa, sekreterare (?).  (Hos Mireille, efter mötet om kommunikationsstrategin).  Jeff har anmält förhinder.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

3 Aktuellt:

3 a Nordisk Permakulturfestival. De möjliga arrangörer diskuterades: Holma fhsk Höör, Skåne och Ekbacka Gård, söder om Kalmar, Småland.  Beslut att välja Holma fhsk, Höör, Skåne.  Möjliga datum 30 juli – 2 augusti, 6 -9 augusti.  Helst 6-9 augusti, helst med liten rabatt för medlemmar i Permakultur i Sverige (Kicki håller kontakt med Holma).

3 b Kommunikationsmöte 25/10. Kl. 1100-1600 (tentativt). Andreas hinner men inte Helena.  Eva och Mireille håller kontakt med Andreas ang. upplägg av dagen. (Eva och Mireille håller också i LAND –mötet 25-27/10).

 

4 Arbetsgrupper

4 a Ekonomi

Kicki flaggar för att det kan bli krångligt med lokala banker för en riksorganisation. Vi stannar hos Nordea tills annat möjligt beslut föreslås.

 

4 b Hemsida

Projektkartan – i startgroparna enligt Chris.

Rapport GDPR – Mireille har skickat en förslagstext.   Kicki och Mireille tar detta vidare.  Meddela synpunkter till båda inom en vecka.

 

Mötet avslutades