Arbetsgrupper 2020

Medlemsinformation’s Docs Arbetsgrupper 2020

Arbetsgrupper 2020

första namnet är ansvarig kontaktperson

Diplomeringsgrupp Hans

Avgränsning: Är kontaktperson för alla som vill diplomera sig. Sköter registrering, informerar o.s.v.

Ecolise: Mireille

Avgränsning: Representerar och driver våra medlemmars frågor i Ecolise.

Mireille representerar oss digitalt vid Ecolise general assembly

Ekonomi Kicki, Eva (för LAND gruppen), Jeff (för D-LEAPS), Hans och Jeff (för Komptensutveckling projektet)

Avgränsning: Sköter bokföring, budgetering o.s.v. Gör inte budget för 2021.

Vi behöver tänka på vem som kommer sköta arbetet framöver.

Har tillgång till hela föreningens finanser.

Erasmus+ D-LEAPS: Jeff

Avgränsning: Driver och fullföljer projektet enligt kontrakt med UHR. Har en egen budget, separat från permakulturföreningens övrigt pengar.

EuPN Hans, Eva Johansson

Avgränsning: Representerar permakulturföreningen vid EuPNs general meetings varannan månad, och är aktiv i arbetsgrupper.

Hans är representant, och aktiv i ”Resources for Action” arbetsgruppen. Eva Johansson är vår kommunikationspersonför EuPN

Hemsidan: Mireille, Hans

Avgränsning: Uppdaterar hemsidans, implementerar nya funktioner o.s.v. i enlighet med riktlinjera. Har en budget för nya system o.s.v på 20 000kr och arvodering för arbete på 15 000kr. Hemsidegruppen har eget budgett-ansvar för hur pengarna används, och har också möjlighet att fördela om mellan potterna om det behövs.

Holma folkhögskola Delegerat till Permakultur i Skåne, där Hans sitter i styrelsen.

Avgränsning: Väljer föreningens representant i Holma folkhögskolas styrelse (just nu Kim Moberger och My Kjellberg som ersättare) och driver förenings frågor genom henne.

Kompetensutveckling för permakulturlärare: Jeff och Hans

Avgränsning: Sköter projektets avslutning och slutredovisning.

LAND gruppen: Mireille Lewis, Chris Druid, Eva Rappe (ekonomiansvarig), Helena von Bothmer, Andreas Jonsson (med på en vänster)

Avgränsning: Driver det svenska LAND-nätverket. Har en egen budget, beslutad vid årsmötet.

Nordiska institutet: Hans

Avgränsning: Representerar föreningen i Nordiska institutets sekretariat.

Andreas Jonsson är representant för diplomerade.

Hans Ryding är representant för Permakulturföreningen.

Arbetet arvoderas med 5000kr för 2020.

Nyhetsbrev: Chris, Markus och Kicki (för layout och utskick)

Avgräsning: Skriver och skickar ut nyhetsbrev till medlemmarna.

Chris skriver och samlar material, Markus gör layout och skickar ut på e-post, Kicki skickar adresser till Markus och korrekturläsning.

Regionkontakt: Kicki, Chris, Mireille

Avgränsning: Sköter kontakt med och sökande efter regionkontakter runt om i landet.

  • Fortsatt sträva efter att få regionala kontaktpersoner i hela landet.
  • Hjälpa och uppmuntra utbyte mellan kontaktpersoner och mellan kontaktpersoner och styrelsen, bland annat genom utskick minst en gång om året.
  • Uppmuntra lokala och regionala kontaktpersoner till spridande av permakultur genom att delta i mässor och andra event.
  • Fortsätta vara medlem i FOR.

Registergrupp Kicki, Mireille, Hans, Jeff

Avgränsning: Sköter och undersöker möjligheten att skaffa nytt medlemsregister.

Redaktion för Permakulturbladet Hans (ansvarig utgivare), Kicki, Jonna, Marita, Eva, Viktoria, Rikard

Avgränsning: Skapa och skicka ut två nummer av vår medlemstidning PermakulturBLADET, sommar och höst/vinter 2020 (från och med 2021 planeras 4 nummer per år).Tidning och nyhetsbrev utformas i enlighet med kommunikations-strategin och de riktlinjer för ämnesinnehåll som finns i den.

Budget finns för tryck, porto, rese-ersättningar och arvode.

Redaktions har eget budgetansvar för dessa områdena.

Projektstrategi gruppen

Utvecklandet av medelsökande strategi  Jeff, Hans, Maria Svennbeck, Mireille

Avgränsning: Gör en strategi för föreningen att att söka medel.

 

 

 

 

 

 

Taggar: Arbetsgrupper

Arbetsgrupper 2020 första namnet är ansvarig kontaktperson Diplomeringsgrupp Hans Avgränsning: Är kontaktperson för alla som vill diplomera sig. Sköter registrering, informerar o.s.v. Ecolise: Mireille Avgränsning: Representerar och driver våra medlemmars frågor i Ecolise. Mireille representerar oss digitalt vid Ecolise general assembly Ekonomi Kicki, Eva (för LAND gruppen), Jeff (för D-LEAPS), Hans och Jeff (för Komptensutveckling projektet) Avgränsning: Sköter bokföring, budgetering o.s.v. Gör inte budget för 2021. Vi behöver tänka på vem som kommer sköta arbetet framöver. Har tillgång till hela föreningens finanser. Erasmus+ D-LEAPS: Jeff Avgränsning: Driver och fullföljer projektet enligt kontrakt med UHR. Har en egen budget, separat från permakulturföreningens övrigt pengar. EuPN Hans, Eva Johansson Avgränsning: Representerar permakulturföreningen vid EuPNs general meetings varannan månad, och är aktiv i arbetsgrupper. Hans är representant, och aktiv i ”Resources for Action” arbetsgruppen. Eva Johansson är vår kommunikationspersonför EuPN Hemsidan: Mireille, Hans Avgränsning: Uppdaterar hemsidans, implementerar nya funktioner o.s.v. i enlighet med riktlinjera. Har en budget för nya system o.s.v på 20 000kr och arvodering för arbete på 15 000kr. Hemsidegruppen har eget budgett-ansvar för hur pengarna används, och har också möjlighet att fördela om mellan potterna om det behövs. Holma folkhögskola Delegerat till Permakultur i Skåne, där Hans sitter i styrelsen. Avgränsning: Väljer föreningens representant i Holma folkhögskolas styrelse (just nu Kim Moberger och My Kjellberg som ersättare) och driver förenings frågor genom henne. Kompetensutveckling för permakulturlärare: Jeff och Hans Avgränsning: Sköter projektets avslutning och slutredovisning. LAND gruppen: Mireille Lewis, Chris Druid, Eva Rappe (ekonomiansvarig), Helena von Bothmer, Andreas Jonsson (med på en vänster) Avgränsning: Driver det svenska LAND-nätverket. Har en egen budget, beslutad vid årsmötet. Nordiska institutet: Hans Avgränsning: Representerar föreningen i Nordiska institutets sekretariat. Andreas Jonsson är representant för diplomerade. Hans Ryding är representant för Permakulturföreningen. Arbetet arvoderas med 5000kr för 2020. Nyhetsbrev: Chris, Markus och Kicki (för layout och utskick) Avgräsning: Skriver och skickar ut nyhetsbrev till medlemmarna. Chris skriver och samlar material, Markus gör layout och skickar ut på e-post, Kicki skickar adresser till Markus och korrekturläsning. Regionkontakt: Kicki, Chris, Mireille Avgränsning: Sköter kontakt med och sökande efter regionkontakter runt om i landet.
  • Fortsatt sträva efter att få regionala kontaktpersoner i hela landet.
  • Hjälpa och uppmuntra utbyte mellan kontaktpersoner och mellan kontaktpersoner och styrelsen, bland annat genom utskick minst en gång om året.
  • Uppmuntra lokala och regionala kontaktpersoner till spridande av permakultur genom att delta i mässor och andra event.
  • Fortsätta vara medlem i FOR.
Registergrupp Kicki, Mireille, Hans, Jeff Avgränsning: Sköter och undersöker möjligheten att skaffa nytt medlemsregister. Redaktion för Permakulturbladet Hans (ansvarig utgivare), Kicki, Jonna, Marita, Eva, Viktoria, Rikard Avgränsning: Skapa och skicka ut två nummer av vår medlemstidning PermakulturBLADET, sommar och höst/vinter 2020 (från och med 2021 planeras 4 nummer per år).Tidning och nyhetsbrev utformas i enlighet med kommunikations-strategin och de riktlinjer för ämnesinnehåll som finns i den. Budget finns för tryck, porto, rese-ersättningar och arvode. Redaktions har eget budgetansvar för dessa områdena. Projektstrategi gruppen Utvecklandet av medelsökande strategi  Jeff, Hans, Maria Svennbeck, Mireille Avgränsning: Gör en strategi för föreningen att att söka medel.