Arbetsbeskrivning – bokföring Kicki Bobacka 2020

Medlemsinformation’s Docs Arbetsbeskrivningar Arbetsbeskrivning – bokföring Kicki Bobacka 2020

Permakultur i Sverige
Arbetsbeskrivning bokföring
Wikipedia:
“Bokföring innebär att föra anteckningar över affärstransaktioner och därmed redovisa sina
ekonomiska händelser. Bokföringsnämnden har bestämt att alla näringsidkare måste bokföra och att
detta skall utföras på samma standardiserade sätt. Så långt som det är möjligt ska bokföringen ske i
datumordning. Enligt den svenska bokföringslagen måste varje affärshändelse kunna presenteras
både i datumordning och i systematisk ordning, vilket innebär att den måste delas upp på två eller
flera konton.

Utifrån bokföringen kan man generera rapporter såsom en verifikationslista, en resultatrapport, en
balansrapport och en huvudbok. Sammanställandet av räkenskaperna i exempelvis årsredovisningar
kallas redovisning och när ett räkenskapsår är slut gör man bokslut, vilket innebär att avsluta
bokföringen för den förflutna tidsperioden som vanligen motsvarar tolv månader.”
Bokföringen för Permakulturföreningen har gjort av mig med hjälp av programmer XOR sedan
2006, utom 2014 då Klara Hansson tog över.

Alla ekonomiska transaktioner jag sköter för föreningen hanteras via plusgirokontot 23 33 55-7
(huvudkontot). Ingen kontantkassa finns. Numera finns två plusgirokonton till för speciella medel,
jag sköter inte bokföringen för dessa.
Huvudkontot har 150-170 verifikationer varje år. Jag arbetar fortfarande med bokföringen på
papper, verifikationerna skrivs ut.

I varje verifikation (alla transaktioner en viss dag) finns en eller flera kontohändelser. Det är något
som betalas till eller utbetalas från kontot. När det är tid för medlemsavgifter (dec/jan) kommer de
flesta av våra ca 500 medlemsavgifter in, ibland 25 kontohändelser per dag. (Dessa i sin tur för jag
in manuellt i medlemsregistret (File Maker pro). Detta sköts också av mig men det behöver inte
göras av den person som bokför. Mer om register i ett google-doc.) I vår bokföring finns runt 8
intäktskonton och 15 utgiftskonton när inga projekt bokförs på huvudkontot.

Inbetalningar är oftast enkla att hantera, det är i stort medlemsavgifter och försäljning.
Utbetalningar tar mer tid, de ska kontrollräknas och alla underlag ska finnas bifogade. Hittills i år
har jag gjort 47 utbetalningar. Inte så få räkningar behöver kompletteras på något sätt. En del
betalningar har gjorts mot faktura som jag skickat, ca 10 st.

Diskussion om vilka betalningar som skulle göras eller inte har ställt till det i två fall i år då det inte
funnits klara beslut. Mina snabba utbelaningar har blivit tidskrävande både för mig och
styrelsen/arbetsgruppen. Nu finns ett ekonomidokument som underlättar framöver. Min ledstjärna
har varit att betala enskilda medlemmar någorlunda snabbt eftersom personen ligger ute med
pengar.

Efter varje kalenderår är det dags att göra bokslut (årsredovisning) i februari. Det tar ett par dagar
att kontera alla händelser, göra bokslutsdispositioner och slutligen kontrollera balans- och
resultaträkning innan det lämnas till revisorn.

Jag jobbar definitivt inte på något tidsbesparande vis men jag har trivts med detta – och har bra koll
på pengar och medlemmar.

Kicki Bobacka

Permakultur i Sverige Arbetsbeskrivning bokföring Wikipedia: "Bokföring innebär att föra anteckningar över affärstransaktioner och därmed redovisa sina ekonomiska händelser. Bokföringsnämnden har bestämt att alla näringsidkare måste bokföra och att detta skall utföras på samma standardiserade sätt. Så långt som det är möjligt ska bokföringen ske i datumordning. Enligt den svenska bokföringslagen måste varje affärshändelse kunna presenteras både i datumordning och i systematisk ordning, vilket innebär att den måste delas upp på två eller flera konton. Utifrån bokföringen kan man generera rapporter såsom en verifikationslista, en resultatrapport, en balansrapport och en huvudbok. Sammanställandet av räkenskaperna i exempelvis årsredovisningar kallas redovisning och när ett räkenskapsår är slut gör man bokslut, vilket innebär att avsluta bokföringen för den förflutna tidsperioden som vanligen motsvarar tolv månader." Bokföringen för Permakulturföreningen har gjort av mig med hjälp av programmer XOR sedan 2006, utom 2014 då Klara Hansson tog över. Alla ekonomiska transaktioner jag sköter för föreningen hanteras via plusgirokontot 23 33 55-7 (huvudkontot). Ingen kontantkassa finns. Numera finns två plusgirokonton till för speciella medel, jag sköter inte bokföringen för dessa. Huvudkontot har 150-170 verifikationer varje år. Jag arbetar fortfarande med bokföringen på papper, verifikationerna skrivs ut. I varje verifikation (alla transaktioner en viss dag) finns en eller flera kontohändelser. Det är något som betalas till eller utbetalas från kontot. När det är tid för medlemsavgifter (dec/jan) kommer de flesta av våra ca 500 medlemsavgifter in, ibland 25 kontohändelser per dag. (Dessa i sin tur för jag in manuellt i medlemsregistret (File Maker pro). Detta sköts också av mig men det behöver inte göras av den person som bokför. Mer om register i ett google-doc.) I vår bokföring finns runt 8 intäktskonton och 15 utgiftskonton när inga projekt bokförs på huvudkontot. Inbetalningar är oftast enkla att hantera, det är i stort medlemsavgifter och försäljning. Utbetalningar tar mer tid, de ska kontrollräknas och alla underlag ska finnas bifogade. Hittills i år har jag gjort 47 utbetalningar. Inte så få räkningar behöver kompletteras på något sätt. En del betalningar har gjorts mot faktura som jag skickat, ca 10 st. Diskussion om vilka betalningar som skulle göras eller inte har ställt till det i två fall i år då det inte funnits klara beslut. Mina snabba utbelaningar har blivit tidskrävande både för mig och styrelsen/arbetsgruppen. Nu finns ett ekonomidokument som underlättar framöver. Min ledstjärna har varit att betala enskilda medlemmar någorlunda snabbt eftersom personen ligger ute med pengar. Efter varje kalenderår är det dags att göra bokslut (årsredovisning) i februari. Det tar ett par dagar att kontera alla händelser, göra bokslutsdispositioner och slutligen kontrollera balans- och resultaträkning innan det lämnas till revisorn. Jag jobbar definitivt inte på något tidsbesparande vis men jag har trivts med detta – och har bra koll på pengar och medlemmar. Kicki Bobacka