Arbetsbeskrivning arbete med diplomering och nordiska institutet – Hans Ryding 2020

Det har beslutats följande om arbetet med nordiska institutet, i riktlinjerna, som beslutas av årsmötet: Nordiska institutet för permakultur
  • Permakulturföreningen ska fortsätta vara medlem i nordiska institutet, styrelsen skickar en representant till dess sekretariat och uppmanar de diplomerade att göra detsamma.
  • Ha en diplom-kontaktperson som sköter dagliga arbetet med diplom-systemet. Till exempel att registrera nya diplomander, att påminna om deadlines inför nästa nordiska möte, och att kommunicera alla eventuella problem eller svårigheter till sekretariatet.
  • Förbereda för att arrangera nordiska mötet i Sverige februari 2021.
  Jag har under året skött arbetsuppgifterna i koppling till diplomsystemet. Svarat på frågor om diplomsystemet för intresserade som vill vet hur det går till. Påmint om deadlines, och kollat vem som är nära att bli färdig.   Jag har tagit emot anmälningar från de som vill bli diplomander. Vi har 5st nya diplomander i år. Nytt för i år är att jag också administrerat deras betalning av registreringsavgift när de registrerat sig för att bli diplomander.   Och jag har administrerat Ylva Arvidssons diplomansökan, inkl. att informera om processen, kollat med handledarna så att allt stått rätt till med betalning o.s.v. skickat arbetet till de diplomerade och publicerat arbetet på nordiska institutets hemsida.   Jag har deltagit aktivt i nordiska institutets maratonmöten under Nordiska mötet i Danmark Februari 2020, och spenderat en hel del tid innan på att göra förberedelser, inkl. att ha gjort en enkätundersökning för alla de diplomerade om hur många diplomander de har, hur det går i processen, om de tar betalt för att vara handledare och i så fall hur mycket.   Det hjälpa också stödja diskussionerna under nordiska institutets möte, där vi bl.a. beslutade om grundavgifter för diplomeringen, om avgifter för certifikat, och diskuterade sätt att stödja diplomander i jobbet som handledare, så att vi kan ha en mer samlad och organiserad bedömningsprocess för diplomarbeten.   Som en del av det så bildas också en arbetsgrupp, ursprungligen bestående av mig, Andreas Jonsson, Kurt och Esben från Danmark. Esben avvek från gruppen efter några timmar, Kurt och Andreas arbetade vidare en halvdag i koppling till Danska permakulturföreningens årsmöte, och efter det spenderade jag och Andreas ca. 20 timmar, över 6-7 möten på att skapa en bedömnings-mall för diplomarbete, som vi sedan gjorde färdigt på en halvdag vid Holma folkhögskola tillsammans med Kurt, och skickade ut till de diplomerade. Bara arbetet med bedömnings-mallen tog kanske ca. 30-40 timmar allt som allt. Efter nordiska mötet har jag också ansvarat för att uppdatera hemsidan och diplomreglerna, bl.a. med uppgifter om avgifterna för diplomering. Allt är fortfarande inte helt färdigt, jag ska också uppdatera informationen om de diplomerade och vilka avgifter de tar för sitt arbete som handledare, men det allra mesta är färdigt.   Arbetet med att förbereda för nordiska mötet 2021 är fortfarande knappt påbörjat, men jag har möte inbokat i December med Andreas då vi kommer börja planera programmet o.s.v.   Allt som allt skulle jag tro att jag lagt ner någonstans i storleksordningen 60-75 timmars arbete på det här i år.