Permakulturplats: Rågdalens skogsträdgård

Rågdalens Skogsträdgård - Permakultur-trädgård & Naturskola Sedan 2009 så har en grupp miljöengagerade skapat en skogsträdgård i Rågsved, på gränsen mellan Stockholm och Huddinge kommun. I ett vackert Naturreservat och bredvid  Permakulturträdgården &...

Permakulturplats: Allsta gård

Allsta gård På gården finns ett Kretsloppshus med kafé och B&B, grönsaksodling för egen självförsörjning och till kaféet samt några höns. Vi har eget vatten och eget designat avlopp med urinseparerande toaletter, markbädd och en täckt rotzon och i bostadshuset en...

Permakulturplats: Bergenäs gård

Bergnäs gård Utanför Lönashult strax väster om sjön Åsnen har Ylvali och Dagar Groblad etablerat flera olika hållbara lösningar. Som skogsträdgården där det planterats olika sorters ätliga träd och buskar, ätliga marktäckande växter, fleråriga grönsaker och...