Permakulturplats: Lilla Lennartstorp

Lilla Lennartstorpet Lilla Lennartstorpet är beläget i Tjällmo, Östergötland Fredrika “Freddy” Pettersson Jag är i grunden ett naturbarn, växte upp i de Sörmländska skogarna med föräldrar som var lantbrukare, jägare och odlare. Jag vidareutbildade mig inom...

Permakulturplats: Rågdalens skogsträdgård

Rågdalens Skogsträdgård - Permakultur-trädgård & Naturskola Sedan 2009 så har en grupp miljöengagerade skapat en skogsträdgård i Rågsved, på gränsen mellan Stockholm och Huddinge kommun. I ett vackert Naturreservat och bredvid  Permakulturträdgården &...

Permakulturplats: Bergenäs gård

Bergnäs gård Utanför Lönashult strax väster om sjön Åsnen har Ylvali och Dagar Groblad etablerat flera olika hållbara lösningar. Som skogsträdgården där det planterats olika sorters ätliga träd och buskar, ätliga marktäckande växter, fleråriga grönsaker och...