Landraport till nordiskt möte 2021

Landrapport till Nordiska mötet online 2021 Antal medlemmar i föreningen: 506 Den 31 december 2020 hade Permakultur i Sverige betalande medlemmar 2021: 202 betalande medlemmar 2020: 304 Styrelsen Ingen ordförande, Hans Ryding, Kicki Bobacka (kassör), Jeff Ranara,...

Permakultur i Sverige Riktlinjer 2020

Permakultur i Sverige Riktlinjer 2020 Styrelsen ska under 2020: 1 Implementering av kommunikationsstrategi Utifrån den inventering och kommunikationsdesign som skapades under 2019 genomföra de förändringar/åtgärder som vi beslutat om. 2 Tidskrift och nyhetsbrev Skriva...

Permakultur nyhetsbrev april 2020

Hej! I dessa corona virustider är mycket inställt. Permakultur i Sverige planerade att hålla sitt årsmöte på Växhuset i Mobodarne, men nu blir det inte så. Istället kommer vi att ha ett digitalt årsmöte på zoom söndag 19 april kl 14. Alla är välkomna att vara med,...

Landraport till nordiskt möte 2020

Landrapport till Nordiska mötet i Danmark 2020 Antal medlemmer i föreningen: 543. 173 bet 2020, 300 bet 2019, 70 bet 2018. Styrelsen: Sociakrati, ingen ordförande, Hans Ryding, Kicki Bobacka (kassör), Jeff Ranara, Chris Druid, Mireille Lewis, Eva Rappe Diplomerade...

Red möte Permakulturbladet

Zoommöte med PermakulturBLADETS redaktion tisdag 28 april kl 19.30 Kicki, Rikard, Hans och Jonna deltar. Strul att komma igång. Nästa möte blir 4 maj kl 19. Alla underlättar. Mårunda. Materialmapp Eva har lagt upp. Inlogg till hemsidans dokument Hans har ordnat....