Vad är permakultur?

Permakultur är ett designverktyg som används för att skapa hållbara mänskliga bosättningar och samtidigt återuppbygga naturens resurser såsom jord, skogar och vatten. I permakultur integreras modern vetenskap med äldre kulturers kunskap om naturen för att skapa...

FoodDiversity PreStudy launches at Sambruket in Skåne

The New Baltic Sea Region partnership explores benefits of integrating biodiversity into small-scale food production to enhance food security The Food|Diversity Pre-Study Project had an energetic start at its kickoff meeting held August 19th-21st on the beautiful...