Vårens nummer av Tidskrift för Permakultur, nr 17-2017, är tryckt nu och skickas till permakulturföreningens medlemmar i början av april. Artiklar på Regenerativt jordbruk och Keyline design, Sveriges äldsta skogsträdgård, Halmhuset och kretsloppet, Nya betesmarker – som efterliknar naturen, Social permakultur, Insekter som mat – varför och hur.

Vill du bli medlem i föreningen och få tidskriften två gånger om året hittar du all information under fliken bli medlem.
Vårhälsningar från styrelsen/Kicki