Nordiska institutets struktur

Nordiska institutet består av alla medlemmar av styrelserna för Permakultur i Sverige, Permakultur Danmark och Norsk Permakulturforening, och alla diplomerade i Nordiska diplomsystemet som samlas vid nordiska mötet en gång om året. Nordiska institutet har ansvar för alla formella avgöranden kring diplomprocessen och alla eventuella justeringar av nordiska diplomssystemet.

Beslut som tas av nordiska institutet gäller, ska inte godkännas och kan inte ersättas eller kompletteras genom beslut av de enskilda föreningarna.

Sedan Nordiska institutets möte 2017 så har Nordiska institutet ett sekretariat. Sekretariatet består av en representant från styrelsen av permakulturföreningen i varje land, och en representant från de diplomerade i varje land.

Sekretariatet har ansvar för att:

  • se till diplomsystemet fungerar, inkl. att godkänna externa handledare, och att lösa eventuella problem som uppstår och ta beslut som behövs tas inom diplomsystemet mellan nordiska mötena.
  • komma med en kort text om diplomabreten, nordiska institutets beslut o.s.v. till nordiska permakultur tidskriften.
  • ta fram förslag på förändringar i diplomsystemet inför nordiska mötet varje år, utifrån det som hänt inom diplomsystemet det senaste året.
  • tolka och klargöra diplomregelerna, att göra justeringar i hur reglerna är formulerade och översätta reglerna till andra språk.

Sekretariatet får inte ändra eller omtolka diplomregler eller på annat sätt agera på sätt som går emot de beslut som tagits vid nordiska institutets möten under nordiska mötet.

Om du vill ha kontakt med dem, så får du det enklast genom diplomkontaktpersonen för permakulturföreningen i ditt land. I sverige genom e-mail adressen diplom@permakultur.se