Nästa nordiska möte

Nästa nordiska möte hålls i Danmark 7-9 Feb 2020.

Mer information kommer här vid ett senare datum.