reals01

Permakulturföreningen stod som huvudvärd då REALSprojektets sista internationella forum “In Transition for Resilience” gick av stapeln i Järna den 16-19 juni. Deltagare ifrån 19 olika länder och från en mångfald av initiativ och nätverk gav varandra rum för viktiga möten, inspiration, lärande och nya samarbeten. Forumet hade en stark Öst-väst prägel, då samtliga Östersjöländer samt Norden var representerade, däribland 16 deltagare ifrån Ryssland.

Järna är nog Sveriges främsta “Eko-region” med en nästan 100 årig historia inom ramen för hållbarhet och helhetstänk med en mångfald av platser som exempel. Forumet hölls på flera olika platser – däribland på odlingskooperativet Under Tallarna, på den waldofinspirerade Solvikskolan och på Järna Kulturcentrum- med syfte att använda kraften i hur olika miljöer och platser kan påverka mellanmänskliga möten, lärande och inspiration.

Många representanter ifrån organisationer och initiativ tillhörande det vida Global Ecovillage Network (GEN), Transition- samt Permakultur-nätverken närvarade. Representanter ifrån länder som Ryssland, Belarus, Ukraina, England, Wales, Bhutan, Usa, Frankrike, Luxemburg och Bolivia samlades under ett interaktivt och mångsidigt programupplägg. Programmet (se länk) uppbyggt utifrån en helhetssyn på hållbar utveckling – en integration som efterfrågas alltmer inom alla sektorer och instanser i dagens samhälle.

Många panelister/ workshopledare och processledare fanns på plats. Däribland var Saamdu Chetri (Executive director, GNH learningcentre Bhutan) lite av en utstickare då han kom för att delge perspektivet av Gross National Happiness, GNH – vilket är den buthanesiska regeringens val av välfärdsmått istället för BNP. På plats fanns även ekobyggare ifrån Estland, Litauen, Ryssland och andra praktiskt orienterade personer inom en mängd områden.

reals02reals03reals04

Isabel Carlise (Transition Network Uk och South Devon Bioregional Centre) delade perspektivet av Bio-regioner, något som länge varit använt i exempelvis USA och som saktavis kommer till Sverige. Johanna Björklund, (Örebro Universitet och Agroforestry Sverige) forskare och förespårkare för perenna , klimatresilienta jordbrukssystem föreläste om vikten av att bygga jord och biologisk mångfald. Marko Anynandakis (Permakulturkooperativet TERRA, Luxembourg) presenterade TERRAs framgångsrika arbete med andelsjordbruk (CSA) ur ett agroekologiskt perspektiv.

Forumet var en del av det internationella projektet REALS (Resilienta och ekologiska tillvägagångsätt för hållbar livsstil) och tog bland annat inspiration av det nya nätverket ECOLISE.eu som sammanbinder Ekoby- Omställnings- Permakulturrörelser i hela Europa under ett paraply av “community- led initiatives for sustainability”.

REALS finansieras av Svenska Institutet

För mera bilder och information ifrån forumet se:
realsproject.org/project-galleries/
www.realsproject.org

/ Emilia Rekestad

reals05