Utbildning inom Permakultur

Vill du bli Certifierad permakulturdesigner eller diplomerad permakulturdesigner finner du en hel del information här om hur du behöver gå tillväga.

PDC & Diplomering

Enligt internationell standard finns det olika kurser man kan gå för att lära sig om permakulturdesign. På en Introduktionskurs får man en inblick i vad permakulturdesign handlar om, men om man på riktigt vill förstå och få en grundlig start för att komma igång, så rekommenderar vi en PDC (Permaculture Design Course). Vi rekommenderar även att du kompletterar dessa teoretiska studier med praktiskt arbete, genom att själv designa och implementera dina designs, eller genom arbete inom andra Permakulturprojekt.

Efter att man gått en PDC kan man vidare fördjupa sina kunskaper genom att diplomera sig inom ämnet. Här nedan beskriver vi kortfattat vad de olika kurserna och diplomering går ut på.

Introduktionskurs

Oftast kortare dags- eller helgkurser som ger en introduktion till permakulturkonceptet. Ibland kombinerade med praktiska kurser som trädgårds- eller stadsodling. Även föredrag på enstaka timmar erbjuds. Kontrollera att kursen hålls av en certifierad permakulturdesigner.

PDC – Permaculture Design Course

En PDC är en kurs i permakulturdesign där man får en övergripande inblick i permakulturens alla delar och får möjlighet att öva på att designa. En PDC ska innehålla minst 72 timmar av utbildning eller praktisk träning och bygger oftast på en läroplan som är densamma över hela världen. Det var Bill Mollison som från början utarbetade kursinnehållet för en PDC, som i princip följer kapitlen i hans bok Permaculture: A Designer’s Manual. Många kurser är dock numera anpassade till olika kulturer och klimat och olika lärare väljer att lägga tonvikten på olika ämnen, även om grunden alltid är densamma. Några av de ämnen som kan ingå i en PDC är:

Etik & Designprinciper – Designmetodologi – Geologi och markbiologi – Vatten – Småskalig ekologisk odling – Träd – Skogsträdgårdsodling – Mönsterspråk i naturen – Avfallshantering/Kompostering – Klimat & Mikroklimat – Energi – Ekologiskt byggande – Djurvård – Biodling – Stadsekologi – Gröna pengar – Ekobyar – Beslutsfattande – Hållbara sociala strukturer och strategier

Upplägget varierar från distanskurser med flera helger utspridda över tid, till tvåveckors intensivkurser. Efter godkänt deltagande och efter redovisning av den obligatoriska designuppgiften i slutet av kursen, tilldelas deltagarna ett certifikat i permakulturdesign, Cerificate of Permaculture Design. PDC-kurser i Skandinavien och i många andra delar av världen ska alltid godkännas av en diplomerad lärare, d.v.s. en lärare som innehar diplom, för att de utdelade certifikaten ska erkännas som giltiga av respektive områdes permakulturorganisationer. För att hitta en kurs som passar just dig titta under Kurser och läs om innehåll och schema för de kurser som erbjuds just nu. 

Diplomering

Om du vill utöka dina studier och din praktiska skicklighet inom permakultur, kan du ansöka om att få detta erkänt och formellt intygat genom diplomering. Efter godkänt arbete och presentation tilldelas du ett diplom i permakulturdesign.

Diplomeringsprocessen i permakulturdesign bygger på självstyrd planering och lärande. Det är alltså en process där du själv väljer kring vad och hur du vill fördjupa dina kunskaper. Hur lång tid du behöver för att diplomera dig är individuellt, men minst 2 års arbete efter att du har blivit certifierad permakulturdesigner krävs för att kunna ansöka om diplomering.

Det finns för närvarande 2 sätt att diplomera sig i Norden: 1) Norsk permakultur laug och 2) Nordiska permakulturakademin.

Läs mer om hur det går till här:

https://www.permakultur.no/norske-ressurser-og-prosjekter/permakultur-som-utdannelsessystem

eller här:

https://nordicpermacultureacademy.org/

 

Diplomering & PDC

För att anordna certifieringskurser i permakulturdesign (PDC) i Sverige så ska man vara diplomerad eller samarbeta med någon som är diplomerad, som kan godkänna innehåll och upplägg på kurserna. Anledningen till att det är så är för att säkerhetsställa en viss standard och kvalitet.

Om du vill arrangera en PDC i Sverige, och vill veta mer om vilka diplomeringar som Permakultur i Sverige erkänner och vilka kriterier som behöver uppfyllas, så skicka e-post till diplom@permakultur.se